Kontakt

Emil Sawicki

Sekretarz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w gminie Raszyn

Adres korespondencyjny: ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa

Email : emilo@autograf.pl

Tel: +48 509 922 420

@SawickiEmil

@SawickiEmil