Umowa Partnerstwa z UE na lata 2021-2027

Umowa Partnerstwa z UE na lata 2021-2027

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 to kluczowy, również dla #Mazowsze, dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich.

W trakcie mazowieckich konsultacji z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przedstawił cele i wyzwania dla naszego mazowieckiego programu regionalnego oraz obszary interwencji, które planujemy wzmacniać przy pomocy środków unijnych. Zgłosił również nasze postulaty.