Park rzeki Wisły już niedługo

Park rzeki Wisły już niedługo

Polsko-holenderska współpraca przy projekcie Park Rzeki Wisły rozszerza się. W ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie gościł marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, by rozmawiać z przedstawicielami rządu z Hagi o zaangażowaniu nowej instytucji do realizacji projektu.

Koncepcja Parku Rzeki Wisły – opracowana przez przedstawicieli rządu holenderskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego – to pomysł na wykorzystanie olbrzymiego potencjału ekonomicznego królowej polskich rzek na terenach między Warszawą a Płockiem, na zróżnicowanym obszarze o około 1860 km2. Ma ona zapewnić plan dla regionu, stwarzający warunki ukierunkowanego rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego.

Park Rzeki Wisły częścią IWA

Powstaną modele biznesowe dla obszarów miejskich i wiejskich, integrujące sektory produkcji, transportu, rolnictwa, rekreacji i wypoczynku. Zaplecze naukowe zapewni dbałość o dziedzictwo kulturowe i metody walki ze zmianami klimatycznymi (zagrożenie suszą i powodziami). Szerzej o Parku Rzeki Wisły pisaliśmy w najnowszym, lipcowo-sierpniowym numerze Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Z serca Polski”.

Holendrzy przyjechali do Polski z nową propozycją – włączenia do struktur pracujących nad koncepcją Parku Rzeki Wisły inicjatywy Inernational Water Ambition (IWA). Powstała ona ze współpracy zespołów z holenderskich ministerstw spraw zagranicznych oraz infrastruktury i środowiska z miejscowym sektorem gospodarki wodnej i międzynarodowymi partnerami. Ma promować innowacyjne pomysły i modele współpracy oraz finansowanie w sektorach rolnictwa, gospodarki wodnej i środowiska.

Fachowcy przygotują konkretny plan

Na spotkanie z marszałkiem Adamem Struzikiem przyjechali reprezentanci holenderskiego rządu – Henk Snoeken z Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Zagranicznej w Ministerstwie Infrastruktury i Środowiska oraz Roel Martens z Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Gospodarczych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Gospodarzem i moderatorem spotkania był szef Działu Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Królestwa Niderlandów Guusje Korthals Altes. W imieniu koordynującego projekt Park Rzeki Wisły holenderskiego funduszu Partners for International Business występowała Sylwia Mikołajczak.

Marszałkowi towarzyszyli zajmujący się merytorycznie projektem dyrektorzy Monika Sokulska z Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji UMWM oraz Wiesław Kołodziejski z Biura Współpracy i Promocji Gospodarczej Kancelarii Marszałka UMWM, jednocześnie prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecny był także szef Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Bernard Mucha oraz dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Piotr Brzeski.